Naar de inhoud
Ovum Wärmepumpen_Luftwärmepumpen_Erdwärme » News » Die Vorteile von erneuerbaren Energien

De voordelen van hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energie is afkomstig van energiebronnen die tijdens de energieproductie niet worden verbruikt omdat zij, in tegenstelling tot fossiele energiebronnen, voortdurend worden vernieuwd. Energieopwekking met behulp van geothermische energie, zonne-energie, windenergie, biomassa, water of getijdenenergie is daarom het schone alternatief voor steenkool, olie en gas.

Deze vorm van energieopwekking voorkomt grotendeels de uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen, en op lange termijn zal ook uw portemonnee u er dankbaar voor zijn.

Maar dit zijn niet de enige voordelen van hernieuwbare energiebronnen:

  • Het gebruik van hernieuwbare energie draagt actief bij tot de bestrijding van de klimaatverandering en de totstandkoming van een duurzaam energiebeleid.
  • Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen kan de continuïteit van de voorziening op lange termijn worden gewaarborgd, aangezien men niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en hun leveranciers.
  • Er zijn geen risico's verbonden aan de productie van hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld aan de opwekking van kernenergie. Er zijn geen residuen, zoals kernafval, die nog lang nadat de energie is opgewekt gevaren blijven opleveren.
  • Wie hernieuwbare grondstoffen gebruikt om energie op te wekken, neemt niet alleen de verantwoordelijkheid op zich voor toekomstige generaties, maar voor de hele planeet Aarde.

Bij Ovum hebben we ons enige tijd geleden gerealiseerd dat er dingen moesten veranderen op het gebied van energieproductie. Daarom zijn wij enkele jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van warmtepompen die worden aangedreven door geothermische energie of lucht en in combinatie met fotovoltaïsche energie.

Wij willen naar een duurzamere en groenere toekomst.

Uw Ovum-team

Schrijf een commentaar

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Consent Management Platform door Real Cookie Banner